Kundedata kan være et ekstremt kraftig verktøy for deg som arrangør. I TicketCo er det du som eier kundedataen din og du kan enkelt hente ut denne fra systemet. 

Har jeg lov til å kontakte kundene mine? 

I henhold til norsk lov så har man ikke lov til å rette elektronisk markedsføring mot enkeltpersoner uten eksplisitt samtykke.
Det er imidlertid et unntak for denne regelen:

"Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder heller ikke markedsføring ved elektronisk post i eksisterende kundeforhold der den næringsdrivende avtaleparten har mottatt kundens elektroniske adresse i forbindelse med salg. Markedsføringen kan bare gjelde den næringsdrivendes egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som kundeforholdet bygger på. Når den elektroniske adressen samles inn, og eventuelt ved hver enkelt senere markedsføringshenvendelse, skal kunden enkelt og gebyrfritt gis anledning til å reservere seg mot slike henvendelser."
(https://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§15)

Med andre ord har du lov å markedsføre dine konserter til tidligere kunder gitt at du følger kravene i lovteksten.

Hvordan henter jeg ut kundedata?

Hente ut data for et spesifikt arrangement

 1. Gå til arrangementet du vil hente ut data fra. 
 2. Gå til rapport.
 3. Trykk på XLS-knappen

Du kan nå laste ned et regneark med informasjon om de som har kjøpt billett av deg. 

Hente ut data for flere arrangement 

 1. Gå til rapport i hovedmenyen. 
 2. Velg det tidsfilteret du ønsker.
  Dersom du ønsker å hente ut data fra f.eks hele året velger du "hittill i år". Du kan også sette ditt eget datofilter. 
 3. Huk av på alle brukere.
 4. Huk av på alle arrangement
 5. Huk av på alle varetyper.
 6. Trykk på XLS-knappen

Du kan nå laste ned et regneark med informasjon om de som har kjøpt billett av deg. 

Did this answer your question?