Hver gang TicketCo gjør en utbetaling til deg så vil det også genereres en faktura for denne utbetalingen. Denne fakturaen er bilaget du trenger for å bokføre innbetalingen. Denne kan du hente ut under Økonomi fanen innen i admin siden, men du kan også sette opp automatisk utsendelse av faktura.

For å skru på dette trenger du kun å huke av på boksen FAKTURAMOTTAKER på en eller flere av dine brukere, og hver nye faktura fra TicketCo vil automatisk sendes til e-post adressen registrert på brukeren. 

TIPS! - Send faktura automatisk til regnskapsfører eller fakturamottak
Legg inn regnskapsføreren din eller fakturamottaket som en bruker med e-post adresse og huk kun av på denne boksen. Da vil regnskapsføreren automatisk få tilsendt faktura på e-post. Når man oppretter brukeren så må man legge inn et brukernavn og passord, men det det er ikke nødvendig å logge inn med dette for at TicketCo skal sende faktura på e-post. 

I eksempelet under ville vi sendt faktura automatisk til fakturamottak@selskap.no hver gang vi gjør en utbetaling.

Did this answer your question?