I TicketCo har vi tre viktige begreper i denne konteksten. 

Prissoner
En prissone er et avgrenset felt eller område i et salkart eller arenakart. Alle billettyper er tilknyttet en prissone. Alle seter tilhører en prissone. Det er prissonen som bestemmer hvilken billetter som skal kunne kjøpes på et sete. 

Prissoner fungerer også for unummerete seksjoner. Man ikke avgrense deler av et unummerert felt til en prissone. Man assosierer hele feltet med en prissone.

Billettype
En billettype er det som styrer prisen på en billett, antallet tilgjengelige billetter og hvem som skal kunne kjøpes billetten (med for eksempel promokode). Alle billettyper er tilknyttet en prissone. 

I eksempelet over har vi opprettet tre billettyper. En for hver prissone. Prisen på billettypene er forskjellige. 

Sete
Et sete er en plass i et salkart. Et sete må alltid være assosiert med en prissone. Dersom det ikke er assosiert noen prissone så vil ikke setet kunne kjøpes eller selges fordi det ikke finnes en billettype å kjøpe på setet. 


Når man assosierer et salkart til et arrangement så blir det opprettet standard prissoner. Disse tilsvarer feltene du har i salkartet. Dersom du har felt A, B og C i salkartet ditt vil disse opprettes som egne prissoner. Dersom du kun har ett felt så blir dette prissonen for hele salkartet. 

Hvordan opprette en prissone

  1. Gå til arrangementet det gjelder
  2. Gå til prissoner 
  3. Trykk på Prissoner
  4. Trykk på ny ny prissone
  5. Velg navnet på prissonen (dette er det bare du som ser) 
  6. Huk av på de billettene du vil ha med i prissonen. 

Assosier setene med prissonen

  1. Gå til seteoppsett
  2. Marker setene du vil endre prissone på 
  3. Velg prissone du vil assosiere med setene på høyre side

Viktig

Dersom du lager dine egne prissoner er det viktig at du enten sletter standard prissonene eller sjekker at billettene dine ikke ligger tilgjengelig i prissonene. 

Did this answer your question?