En sporingslenke er en egen lenke som går til et arrangement på samme måte som en vanlig lenke, men som sporer antall klikk og kjøp på den spesifikke lenken. 

Dersom du for eksempel ønsker å spore hvor mye av salget ditt som kommer gjennom Facebook-eventet ditt kan du lage en egen lenke som du legger inn på Facebook-eventet.

Vanlig lenke: https://festival.ticketco.no/festival
Sporingslenke: https://festival.ticketco.no/festival/facebookevent

Opprette en sporingslenke

 1. Gå til arrangementet det gjelder
 2. Gå til markedsføre 
 3. Trykk på Lag ny sporingslenke
 4. Fyll ut feltene på bunnen av siden

  Navn: Navnet på sporingslenken. Dette er det bare du som ser.

  UUDI: Genereres automatisk. Dette er den siste delen av lenken "/facebookevent" i eksempelet over. Du kan endre denne om du ønsker.

  Markedsføringsbudsjett: Dersom lenken gjelder for en nettannonse eller lignende kan du legge inn budsjettet her. Da regner vi automatisk ut ROI (return of investment) på annonsene.
 5. Trykk på lagre. 

Nå kan du kopiere lenken og dele eller legge den til på Facebook, Hjemmesider eller andre plasser på nettet. 

Did this answer your question?