Viktig informasjon

Generelt om Zapier

Dette trenger du: 

 • En Zapier-konto
 • En MailChimp-konto
 • En TicketCo-konto

Hvordan sette opp kobling mellom TicketCo og MailChimp

Når du har fått din API-nøkkel og har laget en Zapier og MailChimp konto kan du fortsette med oppskriften under.

Opprett en ny zap

 1. Logg deg inn i Zapier på zapier.com
 2. Opprett en ny Zap. 

Set TicketCo som trigger app

Det første vi må gjøre er å sette opp TicketCo som trigger for denne zappen. 

 1. Søk på TicketCo i søkefeltet og og velg TicketCo. 
 2. Velg triggeren “New transaction” og trykk på “Save + Continue”. 
 3. Dersom du ikke har lagt til din konto enda trykker du på “Connect new account” på bunnen av siden. 
 4. Legg inn din API-nøkkel og trykke på “yes, continue”. 
 5. Velg din TicketCo konto og trykk på “Fetch & Continue”. 
 6. Zapier vil nå teste koblingen for å se at de klarer å hente data fra TicketCo. Når testen er ferdig og du ser “Test Successful!” kan du trykke på “Continue”. 

Set MailChimp som Action app

 1. Søk etter MailChimp og trykk på søkeresultatet for å velge appen. 
 2. Velg hvilken handling du vi utføre. I dette tilfellet skal du velge “Add/Update subscriber. Trykk på “Save + Continue” 
 3. Legg til din MailChimp konto og velg denne før du trykker på “Continue”. 
 4. Du får nå en liste over forskjellige valg i MailChimp.

  List:
  Velg hvilken liste du ønsker å melde billettkjøperne på.

  Subscriber Email:
  trykk på “+” ikoner til høyre for boksen, søk på “email” og velg “Buyer email”. Dette gjør at “Buyer email”, som er e-post adressen til kjøperen, blir lagt til i listen din.

  Double opt-in
  : Velg om du vil sende en “Bekreft ditt abonnement på vårt nyhetsbrev” melding til dine billettkjøpere. Velger du å skru på denne vil alle dine billettkjøpere måtte bekrefte om de ønsker å melde seg på nyhetsbrevet eller ikke. Dette kan påvirke antallet som melder seg på, men gir også en trygghet i at de som melder seg på faktisk ønsker å melde seg på. Det er opp til deg og ditt forhold til publikum å avgjøre hva du ønsker å gjøre her. Vi minner allikevel om at ift. Norsk lovverk så er det inget krav til eksplisitt aksept så lenge nyhetsbrevene dine kun inneholder reklame for dine egne varer.

  Send Welcome Email:  
  Dersom du har satt opp en velkomst e-post i MailChimp velger du her om denne skal sende automatisk eller ikke.

  Update existing:
  Dersom e-post adressen allerede er registrert i MailChimp velger du her om du vil oppdatere informasjonen på personen eller om du vil stoppe zapzen dersom den allerede eksisterer.

  Replace group:
  Dersom personen allerede er knytte til en gruppe i MailChimp velger du her om du vil erstatte medlemskapet i gruppen.

  Group:
  Her velger du om du vil legge personen til i en gruppe i MailChimp listen din.

  Frist name:
  trykk på “+” ikonet og søk på “name”. Velg “Buyer First Name”

  Last name:
  trykk på “+” ikonet og søk på “name”. Velg “Buyer Last Name” 
 1. Trykk på “Continue”. 
 2. La Zapier teste koblingen og trykk på “Create & Continue” 
 3. Gi Zappen din ett navn slik at du kan finne den igjen. 
 4. Husk å skru på Zappen før du forlater siden. 

Valgfritt: Filter

Dersom du ønsker kan du nå legge til et filter. Dette trenger du kun å gjøre dersom du har behov for å skille ut spesifikke kunder. Du kan filtrere på alt fra navnet på kunden til hvilket billett de har kjøpt. I dette eksempelet skal vi se på hvordan man skiller ut kunde de som har kjøpt en billettype som er tagget med “festivalpass”.

 1. Trykk på “+” ikonet mellom TicketCo og MailChimp i menyen til venstre.
 2. Velg “Filter” 
 3. Velg “Only contiue if” 
 4. Du vil nå se tre bokset. 
 5. I den første boksen velger du vilken verdi Zapier skal filtrere på. I dette eksempelet kan du søker på “tag” og velge “Item type tag”.  
 6. I den andre boksen velger du hvordan du vil filtrere. Her anbefaler vi “(Text) Contains”. 
 7. I den siste boksen velger du hvilken verdi Zapier skal matche den valgte verdien mot. Her skriver du inn “Festivalpass” eller den taggen du ønsker å filtrere på. 
 8. Som du ser kan du sette opp avanserte AND / OR regler her. Dette går vi ikke inn på i denne oppskriften. 
 9. Trykk på “Continue”. 

Og det var det! Zappen din er nå skrudd på og alle nye billettkjøpere på dine arrangement vil bli påmeldt ditt nyhetsbrev i henhold innstillingene vi satt på tidligere.

 
Did this answer your question?