MERVERDIAVGIFT ("MVA") PÅ TJENESTER LEVERT AV TICKETCO

1. Hvem må betale MVA på tjenester levert fra TicketCo

TicketCo selger sine tjenester til arrangør, ikke til sluttbruker/billettkjøper. For tjenestene beregner TicketCo seg et vederlag i henhold til gjeldende prisplan. Betaling skjer ved at vederlaget holdes tilbake på klientkonto ved utbetaling av oppgjør til arrangør. Etter at salgsbilag/faktura er utstedt til arrangør, overfører TicketCo beregnet vederlag fra klientkonto til TicketCo sin egen driftskonto. I denne forbindelse overføres vederlaget med påslag av eventuell MVA som TicketCo er pliktig å inndrive. Det er således arrangør som må betale MVA ved kjøp av tjenester fra TicketCo. Arrangører som selv er registrert i MVA-registeret vil kunne trekke fra betalt MVA som inngående MVA i eget MVA-regnskap.

2. Hvordan beregnes MVA på tjenester levert fra TicketCo

TicketCo utfører billettformidling og formidlingstjenester forøvrig. Av TicketCo sitt totale vederlag er vederlaget som er betaling for billettformidling i utgangspunket avgiftspliktig. TicketCo er derfor pålagt å inndrive MVA på tjenesten billettformidling. Avgiften beregnes som tillegg til TicketCo sitt vederlag og overføres fra klientkonto til TicketCo sin driftskonto sammen med TicketCo sitt vederlag.For denne tjenesten benyttes samme sats som avgiftssatsen som gjelder for den underliggende tjenesten som formidles. Dette innebærer konkret at det ikke beregnes noe merverdiavgift på formidling av billetter der den underliggende tjenesten er en undervisningstjeneste eller annen tjeneste som er unntatt fra merverdiavgiftsloven. Det beregnes 10 % MVA på vederlag for formidling av billetter til idrettsarrangementer, museum, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentre, overnatting på hotellrom og andre tjenester som er belagt med 10 % MVA. For formidling av billetter til tjenester som er belagt med 25 % MVA, tillegges 25 % MVA også på formidlingsvederlaget. Ved formidling av billetter som gir rett til flere ulike tjenester eller varer belagt med ulike avgiftssatser, benyttes som påslag på formidlingsvederlaget avgiftssatsen til den av de underliggende tjenestene/varene som har den høyeste avgiftssatsen.

Dersom arrrangør selger andre varer og tjenester enn billetter gjennom TicketCo gjelder ordinær MVA sats på 25%.

3. Hvordan inndrives MVA på tjenester levert fra TicketCo

MVA inndrives ved at TicketCo sitt vederlag med påslag av MVA holdes tilbake ved overføring av oppgjør fra klientkonto til arrangør. Etter at salgsbilag/faktura til arrangør er utstedt overføres vederlaget med påslag av MVA til TicketCo sin driftskonto. Videre utbetaling fra driftskonto skjer ved forfall for den aktuelle MVA-termin.

4. Mer informasjon om MVA

Se merverdiavgiftsloven. En generell orientering om MVA er gitt på skatteetaten.no. I Merverdiavgiftshåndboken kapittel 5 finner du informasjon om avgiftssatsene. Skattedirektoratet har orientert om beregning av MVA på kultur og idrettsområdet i SKD 6/10 av 25. juni 2010 

Did this answer your question?