Sett opp rabatten

 1. Gå til rabatter i hovedmenyen.
 2. Trykk på opprett ny rabatt.
 3. Tittel
  Denne er det bare du som ser. Gi den gjerne et navn som "Early Bird januar 2016" slik at du enkelt kan kjenne den igjen.
 4. Kriterie
  Dette er typen rabatt. Sett denne til Early Bird.
 5. Verdi
  Hvor mange Early Bird-billetter skal være tilgjengelige for salg.
 6. Gyldig fra og Gyldig til
  Denne bestemmer når rabatten skal være aktiv.
 7. Rabatt
  Her velger du om rabatten skal gies i pris eller i prosent og hvor mange kroner eller prosent rabatten skal være på.
 8. Beskrivelse.
  Beskrivelse feltet er teksten som vises på arrangementsiden.
  Denne bør fortelle om hvem som kan få rabatt og hvor mye rabatten er på.

Hvor skal rabatten gjelde?

Det siste du må gjøre er å assosiere rabatten med arrangement og billettyper. Man ønsker gjerne ikke at rabatten skal gjelde for alt salget, men bare for spesifikke arrangement og varer. 

 1. Søk på et arrangement
 2. Huk av på arrangementet 
 3. Huk av på billettypen. 

Man kan enkelt aktivere rabatten for flere billettyper spredt over flere arrangement. 

Did this answer your question?