Av og til trenger man mer informasjon om publikummet sitt enn det som hentes inn av TicketCo. Vi lagrer alltid lagre navn, e-post adresse (og i noen tilfeller telefonnummer) på dine kunder, men av og til er ikke det nok. Derfor har vi laget en spørsmålsmodul som gjør det enkelt for deg å hente inn ekstra informasjon fra de som kjøper billetter av deg. Dette kan være alt fra informasjon om allergier og matpreferanser til informasjon om hvordan de hørte om arrangementet ditt. I denne artikkelen ser vi på hvordan du enkelt kan legge til spørsmål på dine billetter.

Spørsmål kan vær nyttige for kurs, konferanser, mersalg eller andre typer salg hvor du trenger å hente inn mer informasjon fra kunden.

1 - Opprett billettene

Det første du må gjøre er å opprette billettene dine. Om du trenger hjelp til dette kan du se vår guide for å opprette arrangement og billetter her. Kom i gang med TicketCo - Opprette ditt første arrangement

2 - Opprett spørsmålet / spørsmålene

Gå til spørsmåls-fanen inne på arrangementet og trykk på "Lag nytt spørsmål".


Det neste du må gjøre er å legge til spørsmålsteksten og velge svartype. 


Spørsmål

Dette er spørsmålet slik det vises til kunden.


Velg svartype

  • Fritekstfelt - lar kunden svare hva de vil i fritekst.
  • Radioknapp - Flervalgsspørsmål hvor kunden må velge ett av alternativene du gir dem. F.eks t-skjorte størrelse.
  • Rullergardinliste - lik radioknapp, men hvor svarene blir vist til kunden som rullergardinmeny.
  • Sjekkboks - en enkel sjekkboks som lar deg stille spørsmål som "Jeg har lest brukervilkårene" hvor kunden må huke av for å fortsette.

Obligatorisk?

Du kan også velge om spørsmålene skal være obligatorisk å svare på eller ikke. Obligatoriske spørsmål må besvares for å kunne gjennomføre kjøpet.

For mange obligatoriske spørsmål kan øke barrieren for å kjøpe billettene. Bruk med omhu!

 Billettyper

Her velger man hvilken billettyper som skal få spørsmålet. Om man for eksempel selger en t-skjorte i tillegg til konsertbillett så vil man ikke at de som bare kjøper billett til konserten skal få spørsmål om t-skjorte størrelse. Derfor kan man her velge hvilke varer spørsmålet skal knyttes til.

Rapportering

Etterhvert som spørsmålene blir besvart av kunder kan du hente ut en egen rapport på spørsmålene. Dette gjør du i "rapport"-fanen ved å trykk på XLS knappen. Da får du et regneark som vise hva de forskjellige billettkjøperne har kjøpt.

Did this answer your question?