In this article, we look at how you can: 

 • Låse seter slik at de ikke kan selges
 • Reservere seter slik at de kun kan selges i appen eller via admin sal fanen
 • Låse opp igjen seter som er låst på en av måtene over

Låse seter

Låste seter er ikke tilgjengelig for salg noen plasser. Disse bør derfor brukes til å låse seter som ikke er i bruk eller som ikke skal selges på noen måte. 

 1. Gå til arrangementet det gjelder. 
 2. Gå til seteoppsett fanen. 
 3. Velg seksjon (dersom du har flere seksjoner) og så setene du vil låse opp.
 4. Trykk på Setetype og så på låst.
 5. Trykk på setestatus og så reservert. 
 6. Trykk på lagre. 

Reserverte seter

Seter som blir reservert i salkartet kan bare selges gjennom vår arrangør-app eller hentes ut fra admin salg fanen i admin sidene. Disse kan brukes til å holde av seter du vet kanskje kommer til å selge som sponsorbilletter eller om du skal holde av seter til gjester du vet kommer i døren. 

 1. Gå til arrangementet det gjelder. 
 2. Gå til seteoppsett fanen. 
 3. Velg seksjon (dersom du har flere seksjoner) og så setene du vil låse opp.
 4. Trykk på Setetype og så på standard.
 5. Trykk på setestatus og så reservert
 6. Trykk på lagre.

Hvordan låse opp ett sete

Dersom du har låst eller reservert et sete kan det selvfølgelig være nødvendig å låse det opp igjen.  

 1. Gå til arrangementet det gjelder. 
 2. Gå til seteoppsett fanen. 
 3. Velg seksjon (dersom du har flere seksjoner) og så setene du vil låse opp.
 4. Trykk på Setetype og velg standard.
 5. Trykk på setestatus og velg tilgjengelig.
 6. Trykk på lagre.
Did this answer your question?