Adminsalg funksjonen i TicketCo lar deg gjøre tre ting: 

  1. Opprette, endre og innløse reservasjoner
  2. Opprette fakturabilletter
  3. Opprette kontantsalgbilletter

Reservasjoner

En viktig forskjell på en reservasjon og en bestilling er at en reservasjon ikke er en faktisk billett eller et faktisk salg.

En reservasjon: 

  • Vil trekke fra kapasiteten på arrangementet ditt eller låse setet du legger inn reservasjonen på. 
  • Vil ikke generere et salg du kan se i rapporten eller i bilag fra TicketCo.
  • Vil ikke generere provisjon til TicketCo. 
  • Har ikke en QR-kode som kan scannes i døren på arrangementet. 

Når en reservasjon innløses av deg eller kunden vil det beregnes provisjon i henhold til din prisplan og billetter med QR-kode kan utstedes. 

Reservasjoner i admin siden i TicketCo lar deg gjøre tre ting. 

  1. Legge inn reservasjoner og sende ut reservasjonskode på e-post og SMS. 
  2. Endre en reservasjon som er lagt inn. 
  3. Gjøre om reservasjonen til et fakturasalg eller kontantsalg. 

Fakturabilletter

TicketCo vil ikke sende faktura eller drive pengeinnkreving. En fakturabillett er en billett registrert med oppgjørstypen "Faktura". Du vil i dine rapporter og bilag se hvor mange billetter du har solgt med denne oppgjørstypen. Dette er veldig nyttig for å holde kontroll på hvor mange billetter du fakturerer kunder for. 

TicketCo vil beregne 1% provisjon på fakturabilletter hentet ut gjennom systemet, uavhengig av prisen på billetten og uavhengig av prisplanen du har hos oss.


Kontantsalgsbilletter

Kontantsalgsbilletter blir registrert som et kontantsalg i TicketCo. Varene du henter ut her vil legge seg under "Kontant" i rapporter og bilag. Det vil beregnes provisjon som ved salg via app eller nett. 

Did this answer your question?