I denne artikkelen skal vi se på følgende: 

  1. Viktig informasjon om reservasjoner.
  2. Hvordan oppretter du en reservasjon.
  3. Hvordan endrer du en reservasjon.
  4. Hvordan innløser du en reservasjon. 
  5. Hvordan sletter du en reser asjon

Viktig informasjon om reservasjoner

En viktig forskjell på en reservasjon og en bestilling er at en reservasjon ikke er en faktisk billett eller et faktisk salg.

En reservasjon: 

  • Vil trekke fra kapasiteten på arrangementet ditt eller låse setet du legger inn reservasjonen på. 
  • Vil ikke generere et salg du kan se i rapporten eller i bilag fra TicketCo.
  • Vil ikke generere provisjon til TicketCo. 
  • Har ikke en QR-kode som kan scannes i døren på arrangementet. 

Når en reservasjon innløses av deg eller kunden vil det beregnes provisjon i henhold til din prisplan og billetter med QR-kode kan utstedes. 

Opprett en reservasjon

1. Velg varer 

Gå til admin siden og inn på arrangementet du vil reservere billetter til. Trykk på Adminsalg og så på Opprett adminsalg.

Du skal nå se en liste over dine tilgjengelige billetter på høyre side. Fore å legge til varer i bestillingen. Legger du inn antallet du ønsker av varen og trykker på den blå pilen. 

Når du er ferdig å legge til varer i reservasjonen trykker du på Lagre.

2. Navngi reservasjonen

Etter at du har trykket på lagre vil du få opp en skjerm som lar deg navngi reservasjonen. Du kan enten navngi alle billettene med samme navn og selskapsnavn, eller navngi hver enkelt billett.

For å navngi alle billettene med samme navn velger du Alle varer og legger inn navn eller selskapsnavnet på kunden. 

For å navngi hver enkelt vare velger du Vare 1 og legger inn navnet på kunden. Deretter velger du Vare 2 og legger inn navnet på kunden. Dette gjentar du til du har navngitt alle varene. 

!OBS - Husk at både selskapsnavn og fornavn / etternavn på kontaktpersonen hos kunden vil vises i oversikten av reservasjoner.

Når du er ferdig med å navngi varene kan du trykke på Lagre og fortsett.

3. Velg oppgjørstype

Her velger du hvordan bestillingen skal registreres. Dersom du ønsker å gjøre en reservasjon velger du her Reservasjon og trykker på "Fortsett".

4. Distribuer reservasjonskoden

De siste du bør gjøre er å sende ut reservajsonskoden til kunden. Legger du inn e-post og/eller telefonnummer og trykker på Send kvittering

Kunden mottar da en kvittering på reservasjonen. Denne inneholder en reservasjonskode som kunden kan bruke til å løse inn sin reservasjon. Les mer om hvordan du løser inn en reservasjon under.

Endre en reservajon

Dersom du ønsker å endre en reservasjon går du til Adminsalg på arrangementet hvor reservasjonen ligger. Deretter kan du søker på selskapsnavnet (dersom det ble lagt inn ved bestilling) eller reservasjonskode og trykker på endre.

Du får da muligheten til å gjøre endringer i reservasjonen. Du kan også sende reservasjonskoden på nytt når du er ferdig, men dette er ikke nødvendig. 

Løse inn en reservasjon

Det er to måter å løse inn en reservasjon på. 

1. I admin siden inne på adminsalg. 

For å gjøre dette går du til arrangementet i adminsiden din og så til adminsalg. Her trykker du på "Innløs"-knappen og velger om du vil gjøre om reservasjonen til fakturasalg eller kontantsalg.  

Lær mer om fakturasalg og kontantsalg.

2. I TicketCo sin arrangør-app. 

Man kan også løse inn en reservasjon i TicketCo-appen. For å gjøre dette går du først til Salg og så til Reservasjoner (se skjermbildet under). Velg "Innløs kode" og legg inn reservasjonskoden. Appen vil så starte et salg med billettene tilknyttet reservasjonen.

Slette en reservasjon

For å slette en reservasjon trykker du på Slett-knappen på reservasjonen. 

Did this answer your question?