I TicketCo oppererer vi med to utbetalingsplaner. Ukentlige utbetalinger eller utbetalinger etter at arrangementet er ferdig. Om ikke annet er avtalt med en av våre representanter får du oppgjøret utbetalt etter at arrangementet er ferdig.

Ukentlige utbetalinger

Denne utbetalingsplanen aktiveres bare etter avtale. Med denne planen får du oppgjøret utbetalt ukentlig. Det tar 4 virkedager fra en billett er solgt på nett til midlene er på vår klientkonto. Billetter solgt på iZettle har oppgjørstid på 2-3 dager.

Etter at midlene har kommet inn på vår klientkonto utbetales de til deres konto ved neste oppgjørsdag (onsdag).

For å kunne gi ukentlige utbetalinger må vi gjøre en risikovurdering av selskapet. Ta kontakt med support@ticketco.no eller fyll ut dette skjemaet

Utbetaling etter arrangementet er ferdig

Med denne utbetalingeplanen får du pengene utbetalt etter at arrangementet er ferdig. Årsaken til at dette er standard utbetalingsplan er at det er TicketCo som billettformidler som er ansvarlig ovenfor billettkjøperne.

Første utbetaling vil gjøres første onsdagen etter at arrangementet er ferdig. TicketCo vil da utbetale alle innsamlede midler.

Det tar 10 dager før på billetter solgt online kommer inn på vår klientkonto. Billetter solgt via iZettle har oppgjørstid på 2-3 dager. I de fleste tilfeller er det solgt billetter så tett opp mot arrangementet at det derfor også vil komme utbetalinger 1-2 uker etter at arrangementet er ferdig.

Did this answer your question?