Sesongkortløsningen til TicketCo er i hovedsak utviklet for sportsklubber, men kan med fordel benyttes av noen festivaler eller arrangører med flere arrangement. Sesongkort har en QR-kode som kan skannes en gang på flere arrangement. Man kan opprette egne sesongkortpriser og hente ut egne rapporter på sesongkortsalget. 


Man  velger selv hvilke arrangement som skal inngå i sesongkortet. Et sesongkort vil bli sendt til kunden på e-post / Wallet (Passbook) /SMS og ligner på en vanlig billett, men har en QR-kode som kan skannes én gang på hvert tilknyttede arrangement. 

Dersom du til vanlig får A-konto utbetalinger fra oss, vil du få utbetalt sesongkortsalget ditt fortløpende slik som med vanlige arrangement.
Dersom du får utbetalt pengene etter arrangementet er ferdig vil du få utbetalt en del av sesongkortet etter at hvert tilknyttede arrangement er ferdig. For eksempel om du har 10 arrangement tilknyttet dine sesongkort vil du får utbetalt 1/10 etter hvert arrangement.

Mer om oppgjørsformene våre her

Du kan ikke bruke sesongkort dersom du: 

  1. Har en blanding av nummererte og unummererte arrangement. 
  2. Har store forskjeller i kapasitet fra arrangement til arrangement. 

Dette av tekniske årsaker. 

Dersom du har arenakart / salkart (nummererte plasser) 

Dersom du bruker salkart eller arenakart i TicketCo vil et sesongkort holde av plassen til kunden på alle tilknyttede arrangement. Derfor er det viktig at du alltid tilknytter enkeltarrangement sesongkortet før man starter salget til det enkelte arrangementet. Dersom et sete er opptatt på et enkelt arrangement vil ikke dette setet kunne selge som et sesongkort.

Dersom du har unummererte arrangement 

Dersom man lager et sesongkort til unummererte arrangement så vil et sesongkort holde av en plass til hvert sesongkort. Dersom man har solgt 100 sesongkort vil 100 billetter bli holdt av på det enkelte arrangementet. Hvis man har et arrangement med 100 plasser og et arrangement med 800 plasser kan det derfor være lurt å gjøre en grundig vurdering av om du ønsker å benytte seg av denne løsningen. 

Når får jeg oppgjøret for sesongkortsalget? 

Dersom du til vanlig får A-konto utbetalinger fra oss, vil du få utbetalt sesongkortsalget ditt fortløpende slik som med vanlige arrangement.
Dersom du får utbetalt pengene etter arrangementet er ferdig vil du få utbetalt en del av sesongkortet etter at hvert tilknyttede arrangement er ferdig. For eksempel om du har 10 arrangement tilknyttet dine sesongkort vil du får utbetalt 1/10 etter hvert arrangement.

Mer om oppgjørsformene våre her.

Mer informasjon 

Dersom du ønsker å lære mer om sesongkortløsningen vår kan sjekke ut disse artiklene: 

Did this answer your question?