Om Zapier

Koblingen mellom TicketCo og MailChimp fungerer gjennom Zapier. Zapier er en tjeneste som lar deg koble forskjellige apper og systemer sammen på en veldig enkel måte. En kobling mellom to systemer kalles en Zap. Under ser du et eksempel på en Zap. 

Trigger app

Dette er appen eller systemet som forteller Zapier at noe skal skje. I dette tilfellet så er TicketCo som skal fortelle Zapier at det skal legges til en e-post adresse i MailChimp. Dette kaller vi for 'trigger appen'.
En trigger app kan ha forskjellige triggere. En trigger er noe som skjer i TicketCo som faktisk sender beskjeden til Zapier.
I TicketCo har vi i dag én trigger. Dette er at noen kjøper en billett.

Action app

En action app er det systemet eller den appen som utfører handlingen. I dette eksempelet er det MailChimp som er action appen.  En action app har en eller flere handlinger (engelsk: actions) som kan utføres. For eksempel så har MailChimp følgende tilgjengelige handlinger.

  • Add/Update subscriber
  • Unsubscribe email

Filtere 

I tillegg triggere og handlinger så kan man også sette opp filtere. Det vil si at man kan filtrere vekk tilfeller hvor det ikke skal utføres noen handling. For eksempel kan man se for seg at man kun ønsker å legge til de som kjøper en spesifikk billettype i en egen liste.

I eksempelet over ser du hvordan man kan bruke filteret 'only continue if' for å bare legge til de som kjøper en bille
tt som er tagget med “festivalpass”. Dette betyr at handlingen som utføres kun utføres på en utvalg av dine billetter. Dette er veldig nyttig dersom man for eksempel vil ha egne lister på de som kjøper festivalpass og de som kjøper familiebilletter.

Når man setter opp en Zap så velger man alltid hva som skal være triggeren og hva som skal være handlingen og legger så på et eventuelt filter

API-Nøkkel

For å bruke Zapier trenger du et Zapier API-nøkkel fra TicketCo. Du vil bli bedt om denne når du setter opp din første Zapier-kobling. Dette finner du i Admin-sidene ved å trykke på brukernavnet ditt og så på "Integrasjoner". Her finner du din API-nøkkel under Zapier API-nøkkel.

Begrensninger

  • Det er viktig å huske at Zapier kun håndterer fremtidige kjøp. Zapier vil ikke hente ut din historiske data. Dette må du gjøre manuelt. Klikk her for å lære hvordan.
  • Om du skal bruke Zapier til å koble for eksempel TicketCo til flere MailChimp lister (eller grupper) må du ha èn zap per liste.

Andre Zapier guider: 

Did this answer your question?