Jag har tappat bort eller aldrig mottagit min biljett Följ